Slova

Slova su od kartona i ukrašena su raznim tehnikama, na sebi imaju kukice kako ih mogli objesiti na zid ili vrata.

Cijena po jednom slovu iznosi 40 kn, no ako naručite cijelo ime ili natpis tada je cijena po dogovoru ovisno o broju slova i materijalu potrebnom za izradu.

A is for Adriatic sea... B Do not be afraid of pushing some buttons